Inför högskoleprovet

Studera inför högskoleprovet med Matematiklektioner

Högskoleprovet består av fyra delar, två verbala och två kvantitativa. De verbala fokuserar på språk, de kvantitativa på matematik.

Matematiklektioner erbjuder stöd inför högskoleprovets kvantitativa delar.

De kvantitativa delarna kallas XYZ (matematik), KVA (kvantitativa jämförelser), NOG (kvantitativa resonemang) och DTK (diagram, tabeller och kartor).

Hur får jag bra resultat på högskoleprovet?

För att få ett bra resultat på de kvantitativa delarna krävs bra kunskaper upp till gymnasiets Matematik 2 (tidigare Matematik B). Du bör behärska algebra, bråk, förlängningar och förkortningar, exponenter, räta linjens ekvation, kvadrater, roten ur, geometri (omkrets, area, volym för triangel, rektangel, cirkel, cylinder, rätblock, kub samt vinklar och vinkelsummor), pythagoras sats, sannolikhet, medelmått, medianmått.

Det gäller även att kunna utföra beräkningar relativt snabbt. Snabbheten kommer med övning.

Höj resultatet på högskoleprovet

Stöd genom Matematiklektioner kan höja resultatet på högskoleprovet. Vi hjälper dig att förstå hur uppgifterna i högskoleprovet kan besvaras på snabbt sätt.

Öva inför högskoleprovet

Som övning inför högskoleprovet går vi igenom ett övningsprov på högskoleprovet. Vi kan även gå igenom gamla högskoleprov, samt repetera matematik från gymnasiet.

Gamla högskoleprov

Som stöd inför högskoleprovet övas matematik med hjälp av gamla högskoleprov. Delarna XYZ och KVA tillkom under 2011, för dem finns färre tidigare prov att tillgå, så stödet inför provet kan kompletteras med repetition av delar ur Matematik A och Matematik B med hjälp av matematikbok. För delarna NOG och DTK finns många tidigare högskoleprov att tillgå.

Kontakta Matematiklektioner angående stöd inför högskoleprovets kvantitativa delar.